Co přináší změna zákona o zbraních č.119/2002 Sb?

Co přináší změna zákona o zbraních č.119/2002 Sb?

Vážení zákazníci,


většina z vás zaznamenala, že 30.1.2021 se změnil stávající zákon č. 119/2002 Sb. Díky bohu se zatím nestalo nic hrozného a pokusím se stručně shrnout, jaké změny nám novela tohoto zákona přinesla. Ne všechny změny jsou zcela jasné, teprve blízká budoucnost nám ukáže, jaká bude realita. Mějte s námi prosím trpělivost. Usilovně na tom pracujeme.


NADLIMITNÍ ZÁSOBNÍKY


Pro dlouhé zbraně je limitem kapacita 10 nábojů a u krátkých zbraní kapacita 20 nábojů. Nejvíce se to týká puškových zásobníků, které mají kapacitu běžně 20 a 30 ran. Pistolových nadlimitních je poměrně málo. Pro jejich nákup budete nově potřebovat výjimku na nabývání a používání nadlimitních zásobníků nebo odpovídající průkaz zbraně A-I. Pokud jste držitelem např. klonu Sa 58 už z dřívějška, můžete si do této zbraně koupit nadlimitní zásobník bez výjimky. S výjimkou můžete nakupovat jakýkoliv nadlimitní zásobník. Doporučujeme si výjimku vyřídit. Jde o "globální" výjimku a nebudete tak muset již řešit, zda máte správný průkaz zbraně. Její udělení od policie není zpoplatněno a jednoduše tak budete mít nárok na stejné produkty jako dříve.
Z toho vyplývá, že nadlimitní zásobníky nemůžeme prozatím prodávat přes e-shop. Je nutný osobní odběr.U ostatních zásobníků zůstává prodej neomezen.
Nadlimitní zásobníky může tedy nabývat a používat:


  • držitel výjimky pro nadlimitní zásobníky (plošná výjimka pro jakýkoliv nadlimitní zásobník), kontrola v CRZ (není vydáván žádný doklad),
  • držitel průkazu zbraně na zbraň kat. A-I (pak si může pořídit nadlimitní zásobníky pro tuto zbraň, ale ne jiné),
  • držitel průkazu zbraně kat. B, jež byla registrována před datem nabytí účinnosti novely zákona a do níž lze použít příslušný nadlimitní zásobník.

 KATEGORIE ZBRANÍ A-I


 Do této kategorie spadají zejména původně samočinné zbraně předělané na samonabíjecí. Pro nabývání těchto zbraní je třeba získat výjimku od policie, o kterou se žádá na podobném tiskopise jako o nákupní povolení. Zbraň do kategorie A-I spadá také v případě, že do ní vložíte nadlimitní zásobník.


Pokud vlastníte z dřívějška pušku kategorie B, která do A-I spadá, děje se to automaticky, nemusíte o výjimku žádat.


Skvělé je, že výjimka je ze zákona nároková. Před koupí zbraně se pouze u svého prodejce ujistěte, o jakou kategorii se jedná a na policii si zažádejte o příslušné povolení.


STŘELIVO KATEGORIE A-I

V kategorii A nadále zůstalo střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou ……., bylo do kategorie A-I převedeno střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku. Jedná se například různé náboje pistolových ráží s řízenou deformací (např. s dutinou). Dříve jste si sice mohli toto střelivo zakoupit, ale použít jste ho mohli pouze na střelnici, nikoliv pro obranné účely. Nově to možné je na základě výjimky, o kterou lze zažádat. Každé oddělení policie vám pomůže s výběrem důvodu pro udělení výjimky.


TLUMIČE HLUKU VÝSTŘELU

Tyto jsou nově zařazeny v kategorii C. Na jejich nákup nepotřebujete nákupní povolení, ale je třeba nákup následně oznámit na policii. Postupně se tyto produkty budou objevovat na našich stránkách.


PLYNOVÉ PISTOLE

Plynové zbraně (dle zákona expanzní) spadají nově do kategorie C-I. Bude je možné nakoupit jako doposud od 18 let, ale jejich nabytí je třeba nahlásit na policii a zaevidovat v centrálním registru zbraní. Příslušný formulář vám na prodejně vyplníme, nemusíte se zbraní a ohláškou osobně na policii. Můžete ho zaslat na příslušné oddělení policie doporučeně poštou nebo elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem). Nebude tedy možné zasílat "plynovky" v kategorii C-I přes dopravce, ale budete třeba osobní vyzvednutí na prodejně. Zbraně uvedené na trh před účinností novely budeme doprodávat jako zbraně kategorie D. Nové plynovky v kategorii C-I se na trhu začnou objevovat v brzké době. Zatím máme skladem dostatek plynovek kategorie D


FLOBERTKY

Zde je velice podobná situace jako u plynovek. Nově spadají do kategorie C-I. Nákup bude možný od 18 let, bude třeba ho zapsat v centrální registru zbraní a ohlásit na PČR. Flobertky, které ještě spadají do kategorie D, se doprodávají.


PERKUSNÍ ZBRANĚ

Pokud se budeme bavit o perkusních zbraních moderní konstrukce, je zde opět stejná situace jako u flobertek a plynovek.


VZDUCHOVKY

Vzduchovky (dle zákona plynové zbraně) zůstávají v kategorii D a není třeba jejich nákup hlásit na policii. Očekává se zrušení omezení výkonu 16 J, které ale z nového zákona prý nedopatřením vypadlo. V budoucnu tak bude možné nakupovat i silnější vzduchovky až do ráže 6,35. Na to si ale ještě chvilku počkáme.


Podrobnější informace o změnách týkajících se zákona č.119/2002 Sb. naleznete např. na stránkách https://gunlex.cz/