Demonstrace proti omezování držení zbraní a proti zákazu olova

Demonstrace proti omezování držení zbraní a proti zákazu olova

Vážení zákazníci, kamarádi střelci,

DEMONSTRACE PROZATÍM ZRUŠENA

...........2020 v ...:.... hod se bude v Praze na Václavském náměstí konat pro nás všechny velmi důležitá demonstrace proti omezování držení zbraní a proti zákazu olova. Prosazení zákazu používat olovo ve střelách, závažích se naprosto jasně dotkne všech střelců, rybářů a já nevím koho ještě. Je to sobota. Pokud je vám váš koníček milý, vyražte v co největším počtu do Prahy a podpořte tuto akci. Samozřejmě tuto důležitou zprávu sdílejte, kde se dá.


Tuto demonstraci pořádá Národní asociace obrany osobních svobod a práv (NAOOSP). 


Zde důležité odkazy:


https://www.facebook.com/events/v%C3%A1clavsk%C3%A9-n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD/pokojn%C3%BD-protest-proti-omezov%C3%A1n%C3%AD-zbran%C3%AD-a-proti-z%C3%A1kazu-olova/2927574780618882/


http://www.naoosp.cz/


To, že bez vaší účasti je demonstrace zbytečná, je jasné. Každý dospělý, který nesouhlasí s nesmyslnými diktáty ze strany EU by neměl zůstat doma. Vezměte sebou manželky, bratry, sestra, strýce, tetičky, maminky, tatínky....


Žijeme v době, kdy opět čím dál více platí heslo "Nikdy se neptej, komu berou svobodu. Berou ji tobě!".


Děkuji za pozornost. Aleš Chudoba